mokymo institucija

mokymo institucija
mokymo institucija statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Juridinis asmuo, kurio bent viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos tobulinimas. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 3D-554 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-446 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 134-5432)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • mokymo centras — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Institucija, organizuojanti ir atliekanti įvairaus pobūdžio mokymą (profesinį mokymą, suaugusiųjų mokymą ir pan.). atitikmenys: angl. training centre pranc. centre de formation, m …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • žemdirbių mokymo ir konsultavimo institucija — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Institucija, organizuojanti žemdirbių mokymo kursus, seminarus, lauko dienas ir teikianti konsultavimo paslaugas. ryšiai: susijęs terminas – lauko diena susijęs terminas – konsultavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • suaugusiųjų mokymą organizuojanti institucija — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Institucija, kuri teikia paramos paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, nustato mokymosi poreikį, sudaro klausytojų grupes, konkurso būdu parenka mokymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • darbo rinkos mokymo tarnyba — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Valstybinė darbo rinkos profesinio mokymo ir konsultavimo, žmogiškųjų išteklių plėtros ir perkvalifikavimo organizavimo institucija. atitikmenys: angl. labour market training authorithy vok. Dienst der… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • kompetencijų vertinimo institucija — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka akredituotas socialinis partneris, kitas Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, kitos valstybės narės juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturinti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gimnazionas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Senovės Graikijos mokyklos pastatas, prie kurio buvo įrengta aikštė kiemas mankštai, žaidimams, atletikai, vėliau – uždaras sporto įrenginys su maudymosi, prausimosi patalpomis. Jaunuoliai joje …   Sporto terminų žodynas

  • ludus — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Senovės Romos fizinių pratimų mokymo institucija. Įkurta IV a. pr. Kr. kilmė lot. ludus – žaidimas, mokykla …   Sporto terminų žodynas

  • centre de formation — mokymo centras statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Institucija, organizuojanti ir atliekanti įvairaus pobūdžio mokymą (profesinį mokymą, suaugusiųjų mokymą ir pan.). atitikmenys: angl. training centre pranc. centre de formation, m …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • training centre — mokymo centras statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Institucija, organizuojanti ir atliekanti įvairaus pobūdžio mokymą (profesinį mokymą, suaugusiųjų mokymą ir pan.). atitikmenys: angl. training centre pranc. centre de formation, m …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • Dienst der Arbeitsmarketschulung — darbo rinkos mokymo tarnyba statusas T sritis švietimas apibrėžtis Valstybinė darbo rinkos profesinio mokymo ir konsultavimo, žmogiškųjų išteklių plėtros ir perkvalifikavimo organizavimo institucija. atitikmenys: angl. labour market training… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”